UAB „Eurointegracijos projektai“ balandžio 15 d. pasirašė sutartį su LR sveikatos apsaugos ministerija ir įgyvendins projektą „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administruojamų priemonių poveikio „auksinei valandai“ vertinimas“.

“Auksinė valanda” – tai pirmoji valanda po traumos. Nuo to, ar per šią valandą bus suteikta medicinos pagalba ir nuo šios pagalbos kokybės priklauso, ar žmogus išgyvens ir išvengs neįgalumo. Tikslus pradinis traumą patyrusiojo būklės įvertinimas ir adekvati iki hospitalinės pagalbos apimtis yra tiek pat svarbi, kaip ir pagalbos laikas.

Strateginio valdymo bendrovės “Eurointegracijos projektai” atliktas vertinimas nustatys ministerijos administruojamų 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto priemonių „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ ir „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas“ poveikį „auksinei valandai“. Per septynis mėnesius įmonė turės įvertinti šių dviejų priemonių rezultatyvumą ir efektyvumą bei poveikį sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui.

Vertinimo eigoje bus analizuojami tokie kriterijai, kaip greitosios medicinos pagalbos įstaigų paslaugų teikimo operatyvumas, pacientų pristatymo laikas į gydymo įstaigą, atvežtų pacientų į traumos centrų priėmimo-skubios pagalbos skyrius hospitalizacija, buvimo priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje pokyčiai nuo atvykimo iki išvykimo į kitą skyrių, reanimaciją, operacinę ar namo, vertinama per kiek laiko ir kokios būtinos paslaugos buvo suteiktos ir procedūros atliktos, kiek pacientų išgyveno ir pan.

Analizuojant abiejų minėtų priemonių poveikį sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui, “Eurointegracijos projektai” įvertins, kaip pasikeitė paslaugų teikimas modernizavus traumos centrų, teikiančių medicinos pagalbą nukentėjusiesiems nuo traumų, infrastruktūra ir teikiamų greitosios medicininės pagalbos paslaugų kokybė ir prieinamumas sulaukus ir pasinaudojus investicijomis į šios pagalbos plėtrą.