Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas naujai rizikos kapitalo priemonei „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdyti. Finansų tarpininką atrinks „Invegos“ sudaryta atrankos komisija, kurią sudarys „Invegos“ darbuotojai ir išorės ekspertai.

Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui, taip pat didinti finansavimo prieinamumą įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinančioms aukštųjų technologijų idėjas, pagal priemonę turės būti įsteigtas atskiras rizikos kapitalo fondas, kuris investuos į įmonių akcinį kapitalą arba į iš dalies akcinį kapitalą įmonių pradinio augimo stadijoje.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.invega.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309