EIP kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuoja Klaipėdos miesto gyventojų nuomonės apklausą, kurios metu siekiama sužinoti Klaipėdos miesto gyventojų nuomonę apie gyvenimo mieste problemas ir strategines miesto plėtros galimybes, išklausyti pastebėjimus ir pageidavimus.

Reprezentatyvaus sociologinio gyventojų nuomonės tyrimo metu, apsilankant gyventojų namuose, bus apklausta virš 600 respondentų. Apklausa atliekama 37 miesto rajonuose: Senamiestyje ir senojoje miesto dalyje (nuo senojo turgaus iki geležinkelio), Pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Statybininkų pr.), Pietinėje miesto dalyje (nuo Statybininkų pr. iki Jūrininkų pr.), Centrinėje miesto dalis (nuo senojo turgaus iki Kauno g.), Šiaurinėje miesto dalyje (nuo geležinkelio iki Tauralaukio), Šiaurinėje miesto dalyje (nauji kvartalai, Melnragė ir Giruliai).

Įpusėjus tyrimui, anoniminę apklausą internetu jau yra užpildę 746 Klaipėdos miesto gyventojai. Apklausą, atliekamą gyventojų namuose, – apie 200 miesto gyventojų. Tyrimo metu surinkti atsakymai bus panaudoti rengiamame Klaipėdos miesto strateginiame plėtros plane 2021–2030 m., planuojant miesto infrastruktūrą ir tobulinant paslaugų sektorių.

Nesuspėjusius sudalyvauti apklausoje ir išsakyti savo nuomonę kviečiame užpildyti internetinės apklausos anketą, kurią rasite paspaudus šią nuorodą nuorodą.

Baigiantis 2013–2020 m. Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, pradėtas rengti Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m.

Strateginis plėtros planas – kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi miesto plėtros prioritetai, vizija, strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir etapai strategijai įgyvendinti. Planuojami finansiniai ir kiti ištekliai. Tai galimybė užtikrinti žmogaus gyvenimo kokybę, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmes savivaldybės vykdomai politikai, taip stiprinant Klaipėdos miesto darnų vystymąsi bei plėtrą.

Klaipėdos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021–2030 m. yra rengiamas keliais etapais, kurie apima analizes, miesto gyventojų nuomonių tyrimus bei viešąsias diskusijas, strateginio plėtros plano koncepcijos ir pačio plano projekto parengimą.

Siekiant didinti visuomenės informuotumą, numatoma organizuoti strateginio plėtros plano rengimo etapų pristatymo renginius ir jų viešas transliacijas.

Visą aktualią informaciją apie plano rengimą ir vykdomus etapus galite rasti Klaipėdos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 m. elektroninėje svetainėje www.klaipeda2021-2030.lt.