Nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo priemonę „Parengiamoji parama“. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) paraiškos bus renkamos iki š. m. lapkričio 2 d.

Pagal šią 2014–2020 m. programinio laikotarpio priemonę pareiškėjai gali kreiptis paramos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) parengti. Taip pat remiamas ir pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309