Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su EIP, šiuo metu rengia naują ilgalaikį Jonavos rajono strateginį planavimo dokumentą – Jonavos rajono strateginį plėtros planą iki 2027 m.

Į planavimą siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių, organizuojamas mokinių piešinių/vizijų konkursas „Jonava 2027″.

Konkurso tikslas – įtraukti Jonavos rajono savivaldybės mokinius į Jonavos rajono plėtros gairių planavimą, patrauklaus gyventi rajono ateities vizijos formavimą bei tuo pačiu ugdyti jų kūrybinius ir meninius gebėjimus.

Mokinių buvo prašoma nupiešti Jonavos miesto/rajono viziją – Jonavos krašto ateities paveikslą, kuriame atsiskleistų patrauklus, atpažįstamas, vertinamas Jonavos rajonas. Piešiniuose buvo galima pavaizduoti simbolius, objektus, vietas, atmosferą, išskiriančią Jonavos rajoną iš kitų rajonų bei reprezentuojančią tai, kas skatintų vaikus likti gyventi ir kurti savo ateitį Jonavoje.

Konkurse dalyvauja 1–12 klasių moksleiviai. Iš viso konkursui buvo atsiųsti 107 piešiniai.

Jonavos krašto gyventojus ir svečius kviečiame aktyviai balsuoti už labiausiai patikusį piešinį/viziją Jonavos rajono savivaldybės Facebook paskyroje. Balsavimas vyks iki spalio 16 d.

Daugiau informacijos apie konkursą: „Jonava 2027“.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466