Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad iki š. m. kovo 31 d. renkamos paraiškos pagal Pagalbos žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti skirta 15 tūkst. Eur (58 tūkst. Lt).

Valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai ir prekiniam paruošimui, žemės ūkio ir (arba) maisto produktų perdirbimui. Pagalba gali būti skiriama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas šios programos rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309