Kviečiame savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui

Kviečiame savivaldybes pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui. Šią galimybę suteikia Europos Sąjungos (ES) tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020” projektas „European City Facility“. EUCF projektą įgyvendina 5 partnerių konsorciumas iš skirtingų Europos šalių: Energy Cities (Prancūzija), Adelphi (Vokietija), Climate Alliance (Vokietija), Enviros (D. Britanija) ir FEDARENE (Belgija).

Projektu siekiama padėti ES šalių savivaldybėms įgyvendinti jų turimus arba parengtus energetikos ir klimato srities veiksmų planus.

Šiuo metu paskelbtas pirmasis kvietimas savivaldybėms ir jų grupėms teikti paraiškas gauti finansavimą energinio efektyvumo investicijų koncepcijų rengimui.

Finansuojama veikla: finansuojama veikla apima techninių ir/ar galimybių studijų rengimą, ekonominės ir finansinės analizės atlikimą, techninius auditus ir panašius veiksmus pastatų energinio efektyvumo, tvaraus judumo, atsinaujinančių išteklių plėtros ir kitose srityse.

Galimi pareiškėjai: visi galimi pareiškėjai yra suskirstyti į tris regionus. Lietuva kartu su Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija, Rumunija, Slovėnija ir Slovakija priklauso Centrinės ir Rytų Europos regionui. Iš šio regiono gautų paraiškų finansavimui pirmojo kvietimo metu numatyta skirti 0,69 mln. eurų suma, o finansuoti iš viso numatyta 11 atrinktų investicijų koncepcijų.

Paraiškų vertinimas: gautos paraiškos bus vertinamos, atsižvelgiant į penkis pagrindinius kriterijus: investicijų dydis, energijos sutaupymo potencialas, valdymo struktūra, suinteresuotų šalių įtraukimas ir atitikimas EUCF projekto tikslams.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos teikiamos iki 2020-10-02. Paraiškos teikimas susideda iš dviejų pagrindinių žingsnių: pareiškėjo tinkamumo įvertinimo ir pilnos paraiškos pateikimo.

Daugiau informacijos apie kvietimą

 

Paslaugų teikimo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ gali parengti paraišką, kuri visiškai atitinka kvietimo gairių pareiškėjams reikalavimus ir teikia konsultavimo paslaugas paraiškos vertinimo metu.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802