Strateginis planavimas – ypač svarbus kiekvienos organizacijos veiklos procesas. Savivaldybių strateginio plėtros plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu nagrinėjama esama miesto situacija bei sukuriama ateities vizija, pateikiant ir jos įgyvendinimo planą.

Rengdami Klaipėdos miesto strateginio plėtros planą 2021–2030 m. parengėme detalų plano rengimo metodikos vizualą, kuris padeda perprasti strateginio plėtros plano rengimo procesą. Kviečiame susipažinti!

KSPP-metodikos-schema