Kviečiame teikti paraišką pagal „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimo“ kvietimą

 

Kviečiame teikti paraišką pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimą „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“.

Programos tikslas: stiprinti socialinę ir ekonominę plėtrą per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. Programos atviru kvietimu „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ bus plėtojamas kultūros prieinamumas ir kultūrinis švietimas. Šiuo kvietimu bus skatinama auditorijos plėtra bei aukštos kokybės profesionalių kultūrinių ir kūrybinių produktų bei paslaugų mobilumas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas novatoriškiems šių iniciatyvų įgyvendinimo metodams.

Programos atviro kvietimo tikslai yra šie:

 1. Pagerinti profesionalių kultūros produktų ir paslaugų sklaidą regionuose ir užtikrinti lygiavertį prieinamumą;
 2. Skatinti vaikų ir jaunimo kūrybingumą, sudarant sąlygas jų dalyvavimui kultūrinio švietimo veiklose;
 3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp kultūros organizacijų regionuose ir didesniuose miestuose.

Finansuojamos veiklos: kultūrinių, meninių ir kūrybinių veiklų prieinamumo skatinimo srityje, finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 • kultūrinį švietimą ir auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygius skatinančioms veikloms;
 • aukštos kokybės turinio sukūrimui ir sklaidai visose kultūros ir kūrybos srityse (naujų produktų ar paslaugų kūrimas arba esamų plėtojimas ar sklaida projekto metu);
 • kultūrinėms veikloms, įtraukiančioms vaikus ir jaunimą (iki 29 metų amžiaus), vietos bendruomenes ar grupes, susiduriančias su socialine atskirtimi ir diskriminacija.

Sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse):

 • ne mažiau nei 1 kartą vietos lygmeniu (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose);
 • ne mažiau nei 1 kartą savivaldybės lygmeniu (savivaldybės centre pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą, išskyrus kai savivaldybė yra ir apskrities centras);
 • ne daugiau nei 1 kartą apskrities centro lygmeniu (t. y. Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos miestuose). Netinkama produkto pristatymo vieta – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:

 • programos finansuotų renginių dalyvių skaičius (privalomas);
 • vietos naudos gavėjų, dalyvaujančių projektų veiklose, dalis (privalomas);
 • asmenų, pranešančių apie geresnes galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje, dalis (privalomas).

Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos produkto rodiklių įgyvendinimo:

 • Programos finansuotų veiklų skaičius (privalomas);
 • Į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius (privalomas);
 • Vietos suinteresuotųjų šalių, įtrauktų į renginius ir  veiklas regioniniu ar vietos lygiu, skaičius (privalomas);
 • Projektų, skatinančių visuomenės sąmoningumą apie socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, skaičius (pasirenkamas);
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje tarp skirtingų sektorių, skaičius (pasirenkamas);
 • Kultūrinės edukacijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (pasirenkamas).

Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos:

 • įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius;
 • darbuotojų iš Valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę);
 • darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę).

 

Galima finansavimo suma: nuo 50 000 iki 200 000 EUR

Paramos intensyvumas: 90 proc.

Paraiškos teikimo terminas: iki 2020-10-30

Daugiau informacijos apie kvietimą galite sužinoti čia

Paslaugų teikimo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ parengia paraišką, kuri visiškai atitinka kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūros švietimo stiprinimas“ pagal 2014-2020 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ gairių pareiškėjams reikalavimus, teikia konsultavimo paslaugas paraiškos vertinimo metu.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159