Kviečiame Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančias ir naujai besisteigiančias nuolatinę profesionalių menininkų rezidencijų veiklą vykdančias organizacijas teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m.

Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Remiamos veiklos: finansavimas kviestiniams menininkams iš Šiaurės ir Baltijos šalių (min. 2 menininkai 2-4 mėn. trukmės vizitams) ir dalinių rezidencijos administracinių išlaidų kompensavimas.

Galimi pareiškėjai: Šiaurės ir Baltijos šalyse veikiančios ir naujai besisteigiančios nuolatinę profesionalių menininkų rezidencijų veiklą vykdančios organizacijos.

Finansavimo suma: finansavimas iki 50 000 EUR.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos teikiamos iki 2020 m. vasario 7 d. 15:59 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159