Jonavos rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Jonavos rajono vystymosi tendencijas ir plėtros galimybes, valstybinio lygmens ilgalaikio strateginio planavimo dokumentus ir Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje laikotarpius, baigiantis Jonavos rajono ilgalaikio strateginio plėtros plano iki 2021 metų įgyvendinimo laikotarpiui, inicijavo naujo strateginio plėtros plano, apimančio 2020–2027 metus, rengimą.

Bendradarbiaujant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir įvairių Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, bendrovių, asociacijų, bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams, 2019 metų kovo–spalio mėnesiais parengtas Jonavos rajono savivaldybės starteginio plėtros plano iki 2027 metų projektas.

Rengiant projektą, įvertinta Jonavos rajono savivaldybės strateginė situacija, atskirų sektorių plėtros galimybės bei tendencijos, suformuota Jonavos rajono plėtros vizija iki 2027 metų. Nustatytos svarbiausios plėtros plano dalys – plėtros prioritetai, tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai, priemonės, kuriais bus pasiekta pažanga ir nauda Jonavos rajono savivaldybės bendruomenei ir kurie padės priimti ateities iššūkius bei spręsti aktualias problemas.

Su parengtu Jonavos rajono savivaldybės starteginio plėtros plano iki 2027 metų projektu kviečiame susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.jonava.lt, o pasiūlymų dėl plano tikslinimo laukiame iki 2019 m. spalio 31 d. 17 val. Pasiūlymus galite siųsti Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei Gitanai Gulevienei elektroninio pašto adresu: gitana.guleviene@jonava.lt

Jonavos rajono savivaldybės administracijos informacija

Projektą koordinuojantis asmuo:

Odeta Bačianskienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė
El. paštas: o.bacianskiene@eip.lt
Mob. tel. 8 695 86466