Kviečiame Lietuvos nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui.

Finansavimo šaltinis: Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, kurie yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. Šio kvietimo tikslas – padėti Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes.

Galimi pareiškėjai: paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir atitinkančios NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus bei savo veiklą vykdančios vienoje iš šių sričių:

 • demokratija;
 • veiklus pilietiškumas;
 • geras valdymas;
 • skaidrumas;
 • žmogaus teisės;
 • lygybė;
 • kova su diskriminacija;
 • valdžios institucijų stebėsena;
 • advokacija;
 • socialinis teisingumas;
 • pažeidžiamų grupių įtrauktis.

Remiama veikla: finansuojamų projektų sritys:

 • aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose;
 • stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija;
 • didesnė parama žmogaus teisėms;
 • įgalintos pažeidžiamos grupės;
 • stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas;
 • glaudesnis programoje dalyvaujančių subjektų iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių bendradarbiavimas.

Finansavimo suma: bendra planuojama finansavimo suma – 9 mln. Eur. Iš Aktyvių piliečių fondo programos skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 90 % tinkamų projekto biudžeto išlaidų. Likusi dalis – kofinansavimas – turi būti teikiamas lėšomis arba nepiniginiu indėliu, pateikiamu savanorišku darbu. Nepiniginis indėlis, pateikiamas savanorišku darbu, gali sudaryti iki 50 % projekto kofinansavimo dalies (5 % viso projekto biudžeto).

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos teikiamos iki 2020 m. vasario 28 d. 23:59 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159