Kvietimas pasinaudoti Europos socialinio fondo priemone „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“

 

Kviečiame pasinaudoti galimybe gauti lengvatinę paskolą pagal Europos socialinio fondo priemonę „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020“.

Šia priemone siekiama padėti fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas.

Remiama veikla: šios paskolos yra skirtos investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti. Paskola negali būti skirta esamiems paskolų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat paskolos lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Sąlygos paskolų gavėjams: tinkami paskolų gavėjai turi atitikti visas išvardytas sąlygas, t. y. būti:

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą;

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo datos);

3) pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eur;

4) paskolų gavėjai savo veiklą ar dalį jos turi vykdyti Lietuvoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Paskolų teikimo laikotarpis: iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

Paskolų teikimo terminas: maksimalus paskolos terminas 10 metų.

Maksimali paskolos palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža).

Ką Jums reikia padaryt, norint gaut lengvatinę paskolą.

  1. Užpildyti verslo planą.
  2. Jeigu Jums reikia pagalbos rengiant verslo planą, kreipkitės į UAB „Eurointegracijos projektai“. Mūsų komandoje dirba profesionalai, turintys didelę patirtį verslo planų rengimo srityje.
  3. Turint verslo planą kreiptis į artimiausią kredito uniją ir aptarti paskolos finansavimo sąlygas.
  4. Žinodami sprendimą dėl finansavimo, prieš pasirašant finansavimo sutartį, įkurti įmonę (jei to dar nebuvote padarę anksčiau) ir su kredito unija pasirašyti finansavimo sutartį.
  5. Panaudojus paskolos lėšas, galėsite kreiptis į INVEGĄ dėl darbuotojų darbo užmokesčio kompensavimo pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“. Mes padėsime Jums pateikti paraišką!

Dėl išsamesnės Jūsų projekto idėjos aptarimo, atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Povilas Saulevičius

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovas
El. paštas: p.saulevicius@eip.lt
Mob. tel. +370 655 69604