2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia 3-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Šia programa siekiama stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus ir prioritetus:

  1. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu: 1.1.Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms; 1.2. Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas.
  2. Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas:  2.1. Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius; 2.2. Visuomenės stiprinimas.
  3. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas: 3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas.

Projekto biudžetas: biudžetą sudaro ES finansavimas (parama) bei bendras projekto partnerių finansavimas. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 200 000 eurų.

Sąlygos: projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš ES valstybės-narės (Lietuvos arba Latvijos). Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo ir privalo priklausyti vienam iš programos regionų.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 30 d. 12.00 val. (GMT +2).

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Aistė Venskutonienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.venskutoniene@eip.lt
Mob. tel. 8 613 84159