Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 13.1.1- LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Finansavimo tikslas: Paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Finansuojamos veiklos: E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per: 1) klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir (arba) 2) išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Galimi pareiškėjai: Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jei MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis yra ne mažesnės kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Partneriai: Partneriai negalimi.

Atrankos būdas: Projektų konkurso vienu etapu būdu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: Iki 40 000 000 Eur (keturiasdešimt milijonų eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas): 2021-09-20 24:00 val.

Dėl bendradarbiavimo galimybių kviečiame susisiekti su:

Agne Kanapeckaite

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadove
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159