Kvietimas teikti paraišką pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2

Lietuvos verslo paramos agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2. Priemone siekiama paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų įmonių pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiama veikla

  1. Pramonės labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos). Remiama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  2. Pramonės labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis. Jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė, remiama 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė remiama 35 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimi pareiškėjai ir partneriai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;

Finansavimo dydis: didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

– labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 €;

– vidutinėms įmonėms – 2 900 000 €.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma pramonės labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių technologiniam auditui ir jo priežiūrai – 20 000 €;

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 20 000 €, vidutinėms įmonėms – 100 000 €.

Atrankos būdas: projektų atrankos konkursas.

Paraiškų priėmimo terminas: nuo 2020 m. kovo 10 d. iki 2020 m. liepos 7 d.

 

Dėl išsamesnės Jūsų projekto idėjos aptarimo, atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Povilas Saulevičius

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovas
El. paštas: p.saulevicius@eip.lt
Mob. tel. +370 655 69604