Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.31-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Finansavimo tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiamos šios veiklos:
1. Pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos);
2. Pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 Eur, vidutinėms įmonėms – 2 900 000 Eur. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 20 000 Eur, vidutinėms įmonėms – 100 000 Eur.

Projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.

Siūlome Jums kvalifikuotą pagalbą, rengiant:

  • Paraišką, finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti;
  • Įmonės verslo planą;
  • Įmonės technologinį auditą.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2018 m. rugsėjo 4 d.

Plačiau apie šį kvietimą rasite čia.