Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ Nr. 4 (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir  Nr. 5 (didelėms įmonėms)

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones, vidutines bei dideles įmones sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą.

Finansuojamos veiklos: energijos taupymas ir renovacija.

Remiamos veiklos: atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų atsinaujinančių energijos išteklių efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Galimi pareiškėjai: verslas:  labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės bei didelės pramonės įmonės, kurios savo veiklą vykdo ne trumpiau kaip 3 metus bei kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu:
-145 tūkst. Eur, jeigu įmonė labai maža, maža ar vidutinė;
-300 tūkst. Eur, jeigu įmonė didelė.

Atrankos būdas: konkursas.

Finansavimas: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 1 650 000,00 Eur  ES struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos priimamos iki 2020-05-04 24:00 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159