Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-inovacijos LT“ Nr. 4.

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 80 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 1 500 000,00 Eur  ES struktūrinių fondų lėšų.

Priemonės metu finansuojamas netechnologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas:
1. aplinkosaugos vadybos sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė, atlikimas;
2. ekologiškas projektavimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape;
3. ekologinis ženklinimas. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės.

Paraiškos priimamos iki 2020-02-18 24:00 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802