Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02

 

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02. Priemone siekiama prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Remiamų veiklų tikslas: laiku suteikti aktualią informaciją gyventojams apie ES investicijų teikiamas galimybes, skatinamus socialinius ir ekonominius pokyčius konkrečiose finansavimo srityse ir siekti 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinėms ES investicijų komunikacijos kryptims (aktyvi Lietuva, pažangi Lietuva, versli Lietuva, kvalifikuota Lietuva, auganti Lietuva, tolydi Lietuva, sveika Lietuva, tvari Lietuva, kurianti Lietuva, efektyvi Lietuva) priskiriamo gyventojų nuostatų ir (ar) elgesio pokyčių.

Finansuojamos veiklos: techninė parama.

Remiamos veiklos: Remiamos informavimo ir komunikacijos veiklos, kuriomis Lietuvos gyventojai skatinami domėtis ES investicijomis ir dėl jų vykstančiais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui ir šaliai, taip pat sudaromos prielaidos didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, gyventojai skatinami jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi.

Remiamos veiklos:

  1. renginio (-ių), kurio (-ių) kiekvieno dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 50, organizavimas ir įgyvendinimas. Jei projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti tik šią veiklą – suorganizuoti ir įgyvendinti renginį (-ius), projekto rezultatų sklaida turi pasiekti ne mažiau kaip 200 dalyvių (dalyviais laikomi asmenys, fiziškai dalyvavę renginyje, prisijungę skaitmeninėmis priemonėmis ir stebėję transliaciją tiesiogiai ar peržiūrėję įrašą);
  2. vaizdo klipo (-ų) ar filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) sukūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);
  3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) sukūrimas ir transliavimas radijuje;
  4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų), skirto transliuoti televizijoje, sukūrimas. Šios remiamos veiklos vykdymo išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti tik pateikus įrodymą apie transliavimo faktą.

Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinės organizacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą), „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą), prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Paramos dydis: didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 594 975,21 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Atrankos būdas: konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos bus priimamos iki 2020 m. rugsėjo 25 d.

Daugiau informacijos apie kvietimą

 

Paslaugų teikimo metu UAB „Eurointegracijos projektai“ gali parengti paraišką, kuri visiškai atitinka kvietimo gairių pareiškėjams reikalavimus ir teikia konsultavimo paslaugas paraiškos vertinimo metu.

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802