Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Šia priemone siekiama padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 Eur, mažiausia – 100 000,00 Eur. Pagal priemonę finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Priemonės metu remiamos veiklos: infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra (finansuojamas ne mažiau kaip vieno ir ne daugiau kaip trijų kokybiškam profesinio mokymo programų paketų įgyvendinimui reikalingos įrangos, įrenginių, kito turto įsigijimas ir statybos darbų atlikimas).

Galimi pareiškėjai: viešasis sektorius: valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kuriose Ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

Pagal priemonę negali būti finansuojamos profesinio mokymo įstaigos, kurios gavo finansavimą pagal 09.1.2-CPVA-V-721 priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 29 d.

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Aistė Venskutonienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.venskutoniene@eip.lt
Mob. tel. 8 613 84159