Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama didinti technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo, efektyvumą bei gerinti žinių perdavimą, kviečia teikti paraiškas mokslininkų ir žvejų partnerystei (2020 m.)

Remiamos veiklos:

skirtos skatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, sprendžiant aktualias žvejybos sektoriaus problemas, kaip numatyta Reglamento (ES) 508/2014 28 straipsnyje – taikomieji moksliniai tyrimai, vykdomi pagal jungtinės veiklos sutartis, taip pat su minėtais tyrimais susiję:

 • duomenų rinkimas ir tvarkymas;
 • bandomieji projektai;
 • žinių ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaida, seminarai ir geriausia praktika.

Projektą gali įgyvendinti ne mažiau kaip 2 subjektai (pareiškėjas ir projekto partneris (-riai)), kurie, turėdami tikslą įgyvendinti projektą, pasirašo jungtinės veiklos sutartį.

Galimi pareiškėjai:

 • Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis. Šių pareiškėjų partneriais gali būti:
  • verslinės žvejybos įmonių asociacijos;
  • įmonės:
   • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
   • turinčios perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai;
   • turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
   • turinčios verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimą ir vykdančios verslinę žvejybą.
 • verslinės žvejybos įmonių asociacijos. Šių pareiškėjų partneriais gali būti Lietuvos mokslinių tyrimų institutai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla susijusi su moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir studijomis, taip pat mokslininkai ir (arba) tyrėjai.

Paramos dydis: paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 150 000 Eur. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 70 000 Eur.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2020 m. balandžio 30 d.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159