Kvietimas teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų srityje

 

Kviečiame teikti paraiškas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ žaliosios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą bei prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo.

Tikslas: Investicijos bus skirtos projektams, kurių metu vystomi nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos, nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai, pavyzdžiui, skaitmeninimui, automatizavimui, robotizavimui. Investicijos taip pat bus skirtos naujų, aplinkai palankių, produktų komercinimui bei naujų produktų ar technologijų diegimui, pavyzdžiui, esamų gamybos linijų modernizavimui, kai mažinamas anglies dioksido kiekis, energijos sąnaudos, skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas ir pan.

Finansavimo dydis:

Projektams įgyvendinti numatoma skirti: 8 017 647 EUR
Projektų finansavimo lėšų suma: Nuo 10 000 iki 2 000 000 EUR

Galimi pareiškėjai:

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
  • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.

Paraiškos teikimo terminas : 2020-07-24 – 2020-10-30

Daugiau apie kvietimą galite sužinoti čia

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159