2015 m. vasario 11 d. paskalbtas kvietimas įmonėms, norinčioms pasinaudoti parama žaliosioms inovacijoms. Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos kvietimo biudžetas yra 1,5 mln. eurų.

Šįkart į paramą, finansuojamą 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, gali pretenduoti ne tik smulkios ir vidutinės, bet ir didelės Lietuvos įmonės.

Paramą numatoma skirti veikloms, susijusioms tiek su naujų aplinkosauginių technologijų kūrimu ar esamų modernizavimu, tiek su naujų inovatyvių aplinkosauginių technologijų įsigijimu ir diegimu Lietuvos įmonėse. Siekiant paskatinti daugiau Lietuvos įmonių pasinaudoti parama, ji bus teikiama ir naujos inovatyvios programinės, technologinės ir gamybinės įrangos įsigijimui ir diegimu. Tačiau ši įranga turėtų prisidėti sprendžiant atliekų šalinimo problemas, didinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.eeagrants.lt

EIP teikia konsultacijas šios programos rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309