2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Paraiškos trečiojo kvietimo metu priimamos pagal tris programos prioritetus:

I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant.

III. Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.

IV. Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą.

 

Sąlygos: finansuojami projektai turi prisidėti prie programos specifinių tikslų įgyvendinimo:

I prioritetas – Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant:

-Programos teritorijos lankytojų skaičiaus didinimas gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtinį paveldą, paslaugas ir produktus;

-Bendras aplinkos išteklių valdymas ir efektyvumo didinimas.

III prioritetas – Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga:

– Socialinių paslaugų prieinamumo ir efektyvumo gerinimas

– Gyvenimo sąlygų gerinimas nepasiturinčiose bendruomenėse ir teritorijose.

IV prioritetas – Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą:

– Viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas didinant institucijų gebėjimus ir bendradarbiavimą tarp jų.

Projektų partneriais gali būti valstybinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Latvijos ir Lietuvos.

Programos teritorija apima Kuržemę, Žemgalę ir Latgalę Latvijoje, bei Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionus Lietuvoje.

Šio kvietimo projektams numatyta skirti iki 19,2 mln. € Europos regioninio plėtros fondo bendrojo finansavimo. Projektams suteikiamas programos bendrasis finansavimas – iki 85 proc. visų tinkamų projekto išlaidų.

Paraiškos priimamos iki 2019 m. liepos 9 d. 12.00 val.

Paraiškos turi būti rengiamos anglų kalba.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Aistė Venskutonienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.venskutoniene@eip.lt
Mob. tel. 8 613 84159