Kviečiame teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ (2019/C 373/06).

Kvietimas skirtas teikti paraiškas grindžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ( 1 ), taip pat 2019 ir 2020 m. „Erasmus+“ metinėmis darbo programomis..

Šis kvietimas teikti paraiškas apima šiuos programos „Erasmus+“ veiksmus:

1 pagrindinis veiksmas:

Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais

— Pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse;

— „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijos.

 2 pagrindinis veiksmas:

Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais

 • Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo reikalų srityse;
 • Europos universitetų tinklų iniciatyva;
 • Žinių sąjungos;
 • Įgūdžių sąjungos;
 • Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje;
 • Gebėjimų stiprinimas jaunimo reikalų srityje.

 3 pagrindinis veiksmas:

Politinių reformų rėmimas

 •  Jaunimo dialogo projektai.

 „Jean Monnet“ veikla:

 • „Jean Monnet“ profesūra;
 • „Jean Monnet“ moduliai;
 • „Jean Monnet“ kompetencijos centrai;
 • „Jean Monnet“ parama asociacijoms;
 • „Jean Monnet“ tinklai;
 • „Jean Monnet“ projektai.

Sportas

 • Bendradarbiavimo partnerystės projektai;
 • Smulkūs bendradarbiavimo partnerystės projektai;
 • Europos ne pelno sporto renginiai.

 

Galimi pareiškėjai: teikti paraiškas dėl finansavimo pagal programą „Erasmus+“ gali visos viešosios ar privačios įstaigos, vykdančios veiklą švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, paraiškas dėl jaunimo ar su jaunimu dirbančių darbuotojų judumo mokymosi tikslais finansavimo, taip pat dėl jaunimo srities strateginių partnerystės projektų finansavimo gali teikti su jaunimu susijusį darbą dirbančios jaunimo grupės, nebūtinai priklausančios kuriai nors jaunimo organizacijai.

Finansavimo galimybės: šis kvietimas teikti paraiškas bus įgyvendinamas, jei bus turima asignavimų, numatytų 2020 m. biudžeto projekte, po to, kai biudžeto valdymo institucija priims 2020 m. biudžetą, o jei biudžetas nebus priimtas, jie bus numatyti pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą. Bendras šio kvietimo teikti paraiškas biudžetas –3 207,4 mln. EUR:

 • Švietimas ir mokymas EUR 2 943,3 mln.
 • Jaunimo reikalai EUR 191,9 mln.
 • „Jean Monnet“ EUR 14,6 mln.
 • Sportas EUR 57,6 mln.

Paraiškų teikimo terminas:

Erasmus

 
Dėl detalesnės informacijos bei kvalifikuotos pagalbos rengiant paraiškas kreipkitės:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 526 5802