Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“ (3 kvietimas). Šia priemone siekiama užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 4 000 000 Eur  ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 000 Eur (du milijonai eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 150 000 Eur. Projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Priemonės metu remiamos veiklos: mokymų, skirtų suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, rengimas. Šiuo kvietimu finansavimas skiriamas mokymams, skirtiems suteikti kompetencijų rinkinį, reikalingą pradėti dirbti pagal profesijas: programinės įrangos kūrėjas (LPK kodas 251203), kompiuterinių žaidimų programų kūrėjas (LPK kodas 251303), programuotojas (LPK kodas 251401), inžinierius programuotojas (LPK kodas 251403), programinės įrangos testuotojas (LPK kodas 251901), duomenų bazių programuotojas (LPK kodas 252104). Projektu turi būti numatoma teikti ne mažiau nei 480 val. trukmės mokymą, skirtą suteikti kompetencijų rinkinį, kuris reikalingas pradėti dirbti pagal aukščiau nurodytas informacinių ir ryšių technologijų srities darbuotojų profesijas.
Galimi pareiškėjai: verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, klasterio koordinatoriai, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar) inovacijų paramos paslaugas, viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių konkurencingumo didinimo paslaugas, viešosios įstaigos, kurių viena iš veiklų yra investicinės aplinkos gerinimas, skaitmeninių inovacijų centrai, dalyvaujantys bent vienoje Europos Komisijos skaitmeninių inovacijų diegimo srityje, juridiniai asmenys, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį atstovaujantys įmonių konsorciumui.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

– mokymo organizavimo ir vykdymo paslaugų išlaidos;

–  mokytų darbuotojų įdarbinimo organizavimo išlaidos (paslaugų išlaidos, kai perkama įdarbinimo organizavimo paslauga, arba pareiškėjo darbuotojų darbo užmokestis, kai įdarbinimą organizuoja pareiškėjas). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų.

 

Paraiškos priimamos iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraišką ir būtinus su ja pateikti priedus finansavimui gauti

Dėl paslaugų kreiptis:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802