Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ Nr. 3

Šia priemone siekiama užtikrinti efektyvesnę energijos gamybą ir paskatinti didesnį atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos ūkio sektoriuje, centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje įrengti nedidelės galios biokuro kogeneracines elektrines.

Finansuojamos veiklos: energetika.

Remiamos veiklos: naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW).

Galimi pareiškėjai: šilumos tiekėjai; (potencialūs) nepriklausomi šilumos gamintojai, verslas.

Atrankos būdas: konkursas.

Finansavimas: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 8 437 245,00  Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos priimamos iki 2020-05-04 24:00 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159