Kviečiame teikti paraiškas pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850 „Regio potencialas LT“.

Šia priemone siekiama paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, o tai sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Šia priemone remiamas moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, mažiausia – 25 000 Eur. Pagal priemonę finansuojama 35-45 proc. išlaidų (priklauso nuo įmonės dydžio). 20 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų gali būti skirta statybai, rekonstrukcijai, remontui.

Galimi pareiškėjai: MVĮ (išskyrus registruotas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse).

Paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 25 d.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą: „Regio potencialas LT“.

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Aistė Venskutonienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.venskutoniene@eip.lt
Mob. tel. 8 613 84159