Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr. 1.

Šia priemone siekiama skatinti įmones investuoti į skaitmenines inovacijas, suteikiant galimybę pramonės įmonėms gauti naujausią informaciją, ekspertinę pagalbą ir naudotis infrastruktūra ir technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams su įmonės produktais, procesais ar verslo modeliais atlikti, taip sudarant didesnes galimybes įmonėms vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas, didesnes galimybes naudotis technologijomis ir įranga.

Finansuojamos veiklos: švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos:

  1. investicijos skaitmeninių inovacijų centro infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kurti;
  2. inovacijų grupės eksploatavimas;
  3. inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos.

Galimi pareiškėjai: verslas.

Atrankos būdas: konkursas.

Finansavimas: Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 6 000 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 18 322 815,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos priimamos iki 2020-04-30 24:00 val.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159