Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Priemone siekiama atrinkti ir išbandyti inovatyvius ir efektyvius paslaugų teikimo modelius, sudarančius prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, bei kuriuos ateityje galima būtų įdiegti nacionaliniu mastu.

Finansuojamos veiklos: sveikatos apsauga ir gerovė

Remiama veikla: finansavimas skiriamas inovatyvių ir efektyvių paslaugų teikimo modelių, sudarančių prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, išbandymui.

Galimi pareiškėjai: verslas ir viešasis sektorius:

-Galimi pareiškėjai – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

-Galimi partneriai – Lietuvos Respublikoje įsteigti ir vykdantys praktinę ar mokslinę veiklą asmens sveikatos priežiūros srityje viešieji ir privatieji juridiniai asmenys ir jų padaliniai. Partnerystė projekte turi būti pagrįsta ir turėti pridėtinę vertę, t. y. turi užtikrinti priemonės bei projekto tikslų ir efekto, rezultato ir produkto rodiklių pasiekimą.

Paramos dydis: didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 000 000,00 Eur. Priemonės įgyvendinimo metu projektams įgyvendinti numatoma skirti 6 076 720,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšų.

Atrankos būdas: projektų atrankos konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos bus priimamos iki 2020 m. gegužės 18 d.

Dėl išsamesnės Jūsų projekto idėjos aptarimo, atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Povilas Saulevičius

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovas
El. paštas: p.saulevicius@eip.lt
Mob. tel. +370 655 69604