Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“.
Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ numatoma finansuoti šias veiklas:
1. Vietos plėtros strategijų rengimas.
2. Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti.
3. Gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą (renginių organizavimas, kitų informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas, vykdymas).
4. Miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovų, darbuotojų mokymas remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.esf.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309