Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“. Programa siekiama prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų Europos ekonominėje erdvėje mažinimo ir pagerinti visuomenės sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos Respublikoje.

Priemonės tikslas – įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį ( toliau – Modelis) atitinkantį savivaldybių poreikius.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.norwaygrants.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šią priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309