Kviečiame pavienius meno ir kultūros profesionalus iš visų kultūros ir meno sričių, taip pat nedideles (iki 6 asm.) kūrėjų ar atlikėjų grupės iš Šiaurės ir Baltijos šalių teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m.

Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Remiamos veiklos: Finansuojama kelionė į vieną iš Šiaurės arba Baltijos šalių (Alandų salos, Danija, Estija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija, Švedija) ir iki 10 dienų nakvynės ir pragyvenimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas gali teikti pavieniai meno ir kultūros profesionalai iš visų kultūros ir meno sričių, taip pat nedidelės (iki 6 asm.) kūrėjų ar atlikėjų grupės iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Finansavimo suma: Elektroninė paraiškos forma automatiškai apskaičiuoja prašomą sumą pagal nurodytą paskirties vietą ir kelionės datas. Daugiau informacijos

Paraiškų teikimo terminas2020 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 4 d., balandžio 3 d., rugpjūčio 17 d., spalio 19 d. Paraiškos teikiamos anglų kalba per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159