Kviečiame kultūros ir meno organizacijas arba mišrias (juridinius asmenis ir pavienius meno ir kultūros profesionalų) grupes, turinčias partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse teikti paraiškas Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programai 2020 m.

Programos tikslas: Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa siekiama skatinti domėjimąsi meno ir kultūros procesais Šiaurės ir Baltijos šalyse, intensyvinti menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą Šiaurės ir Baltijos šalyse, stiprinti meno ir kultūros organizacijų tarptautinį bendradarbiavimą, tinklaveiką, platformų bendriems tarptautiniams kultūros ir meno projektams kūrimą, stiprinti regione veikiančias menininkų rezidencijas.

Remiamos veiklos: Finansuojami tinklaveikos projektai, vykdomi mažiausiai 3 organizacijų iš skirtingų Šiaurės ir Baltijos šalių. Paraiškas gali teikti kultūros ir meno organizacijos arba mišrios (juridiniai asmenys ir pavieniai meno ir kultūros profesionalai) grupės, turinčios partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse. Šis modulis skirtas bendradarbiavimo tinklų stiprinimui. Finansuojamos veiklos, skirtos tinklo organizacijų poreikiams, taip pat veiklos, prisidedančios prie platformų būsimiems tarptautiniams projektams kūrimo. Nefinansuojami kultūros ir meno produkcijos projektai, pavieniai renginiai, atviri renginiai, nuolatinių struktūrų ar tinklų kūrimas. Galimas trumpalaikio (iki 12 mėn.) ir ilgalaikio (iki 36 mėn.) tinklo finansavimas.

Galimi pareiškėjai: Paraiškas gali teikti kultūros ir meno organizacijos arba mišrios (juridiniai asmenys ir pavieniai meno ir kultūros profesionalai) grupės, turinčios partnerių kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse.

Finansavimo suma: Trumpalaikio (iki 12 mėn.) tinklo finansavimas iki 20 000 EUR, tačiau dotacija iš Šiaurės kultūros centro gali sudaryti ne daugiau kaip 70% viso biudžeto; ilgalaikio (iki 36 mėn.) tinklo finansavimas
iki 100 000 EUR, tačiau dotacija iš Šiaurės kultūros centro gali sudaryti ne daugiau kaip 50% visų išlaidų.

Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. paraiškos bus priimamos iki vasario 21 d. (trumpalaikiai ir ilgalaikiai tinklai), spalio 9 d. (trumpalaikiai tinklai).

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159