2015 m. sausio 30 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas smulkiems projektams pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ smulkių projektų subsidijos schemą.

Šios programos tikslas – prisidėti prie regioninės politikos tikslų įgyvendinimo perteikiant Norvegijos Karalystės žinias ir gerąją patirtį Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms ir stiprinant gebėjimus bei bendradarbiavimą tarp vietos, regionų partnerių Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje.

Bus finansuojamos šios veiklos: žinių teikimas ir projekto tikslinės grupės įgūdžių tobulinimas įvairiose srityse; administracinių ir viešųjų gebėjimų gerinimas valstybės ir savivaldybių institucijose; visą gyvenimą trunkančio mokymosi skatinimas; antikorupcinių priemonių kūrimo vietos ir regionų lygiu skatinimas.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.norwaygrants.lt

EIP teikia konsultacijas šios programos projektų rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309