Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje, kviečia teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Remiama veikla: mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamą žemės ūkio produktų propagavimą bei gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
  • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
  • viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, gali būti partneriais ir tarpininkais.

Paramos dydis: didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 120 000 €.

Finansavimo intensyvumas: 60 proc. paramos intensyvumas taikomas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;

100 proc. paramos intensyvumas taikomas projekto bendrosioms išlaidoms; einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms; einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidoms; skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Atrankos būdas: projektų atrankos konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 15 d.

Dėl išsamesnės Jūsų projekto idėjos aptarimo, atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Povilas Saulevičius

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovas
El. paštas: p.saulevicius@eip.lt
Mob. tel. +370 655 69604