Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, siekdama didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą, kviečia teikti paraiškas žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.)

Tikslinės finansavimo sritys: investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą bei žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.

Remiamos veiklos:

  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.

Galimi pareiškėjai:

  • savivaldybės;
  • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
  • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.

Paraiškų teikimo terminas: paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

 

EIP jums siūlo kvalifikuotą pagalbą rengiant paraiškas.

Dėl paslaugų kreiptis:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaitė@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159