Kvietimas teikti priemonės „Turizmo inovacijos“ paraiškas

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pristato priemonę „Turizmo inovacijos“, kuri suteikia galimybę turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms ir turizmo verslo asociacijoms persiorientuoti į inovatyvias veiklas.

Priemone siekiama skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus.

Priemone galės pasinaudoti turizmo paslaugas teigiančios įmonės, registruotos iki 2020 m. sausio 1 d., kurių metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo dienos yra ne mažesnės kaip 3 000 eurų, ir turizmo verslo asociacijos.

Įmonės vienu projektu galės gauti iki 38,5 tūkst. eurų, asociacijos – 66 tūkst. eurų. Turizmo paslaugų kūrimui ir tobulinimui didžiausia galima finansavimo suma – 20 tūkst. eurų, turizmo paslaugų rinkodarai – 10 tūkst. eurų, turizmo sektoriaus darbuotojų mokymams – 5 tūkst. eurų (kai pareiškėjas yra įmonė) arba 30 tūkst. (kai pareiškėjas yra turizmo verslo asociacija). Projektai turės būti įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio 30 d.

Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

 

Dėl išsamesnio Jūsų atitikimo finansavimo sąlygų aprašo reikalavimams bei kitų klausimų kviečiame kreiptis į:

Agnė Kanapeckaitė

UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.kanapeckaite@eip.lt
Mob. tel. +370 613 84159