Nuo gegužės 16 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“.

Paraiškas iki rugpjūčio 31 d. gali teikti ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai, miško valdytojai ir kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Šiam veiklos srities paraiškų rinkimo etapui skirta 1 100 000 Eur paramos lėšų.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309