Bitininkystės sektoriaus atstovai nuo š. m. lapkričio 23 d. iki 2016 m. sausio 8 d. gali kreiptis paramos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemones.

Daugiausiai lėšų skirta priemonėms „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (199 324 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (169 102 Eur). Šiek tiek mažiau lėšų skirta priemonėms „Varozės kontrolė“ (108 249 Eur), „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (81 244 Eur), „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ (66 543 Eur) įgyvendinti.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtas priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309