Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas informuoja, kad LR aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas pagal Aplinkos ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos 2015 m. spalio 1 d. koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“. Kvietimui skirta suma – 150 tūkst. Eur.

Projektų paraiškas pagal nustatytą formą su visais privalomais priedais gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Ketinamo įgyvendinti projekto tikslas – prisidėti prie tarptautinio klimato kaitos finansavimo įdiegiant Lietuvoje pagamintas atsinaujinančios energijos išteklius naudojančias technologijas besivystančiose šalyse ir perduodant Lietuvos patirtį šioje srityje.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.laaif.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą koncepciją gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309