Savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos kviečiamos pasinaudoti Europos Sąjungos parama, teikiama vandentvarkos projektams įgyvendinti. Šiemet paraiškas gali teikti ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 25 mln. eurų paramos lėšų.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309