Nuo š. m. gegužės 2 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Paraiškos bus priimamos iki birželio 30 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 700 tūkst. Eur.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis:  www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklos sritį gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Eimantas Kamienas 

Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309