NMA informuoja, kad balandžio mėnesį pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal penkias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonių veiklos sritis.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šias KPP priemonių veiklos sritis gavimo klausimais. Galime parengti paraiškas paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309