Nuo š. m. vasario 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės gali kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 4 578 503 Eur paramos.

Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus renkamos iki š. m. vasario 29 d.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt.

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309