Nuo balandžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, veiklos sritis bei veiklas.

Plačiau čia

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal šios programos priemones rengimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309