Rugsėjo mėnesį NMA kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.

Š. m. rugsėjo 1–30 d. renkamos paraiškos pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Pagal paminėtą veiklos sritį remiamas miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. 931 tūkst. Eur paramos lėšų.

Apie kitas priemones plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtas priemones gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309