Specialistų teigimu, vieno darbuotojo pakeitimo išlaidos sudaro apie 33% metinio darbuotojo darbo užmokesčio. Vertinant šalyje vyraujantį vidutinį atlyginimą, vieno darbuotojo išėjimas įmonei gali kainuoti apie 10 tūkst. eurų. JAV Darbo instituto duomenimis, 75% darbuotojų išėjimo priežasčių galima išvengti, jeigu įmonėje būtų užtikrintos tinkamos sąlygos, lemiančios darbuotojų pasitenkinimą esamu darbu.

Pasitenkinimas darbu labai priklauso nuo organizacijos kintamųjų, tokių kaip struktūros, dydžio, darbo užmokesčio, darbo sąlygų, vadovavimo ar kitų veiksnių, kurie gali būti išreiškiami per organizacijos klimatą.

Organizacijos klimatas apibūdinamas kaip psichologinė organizacijos darna, kuri yra geriausias kolektyvo, grupės narių savybių derinys, padedantis sėkmingai dirbti bei lemiantis pasitenkinimą darbu. Kitaip tai – organizacijoje vyraujančios sąlygos, leidžiančios organizacijos nariams jaustis komandos dalimi ir sėkmingai dirbti, atnešant sėkmę ir pačiai organizacijai.

ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMAS – įrankis, skirtas nustatyti darbuotojų santykį su organizacija ir esamus santykius organizacijos viduje.

Tyrimas padeda įvertinti vyraujančią atmosferą bei numatyti problematiškas įmonės darbuotojų valdymo, komunikacijos, motyvacijos bei kt. sritis.

 

EIP siūlo ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMO atlikimo paslaugas, pagal UAB „Eurointegracijos projektai“ parengtą metodologiją.

 

ORGANIZACIJOS KLIMATO TYRIMO YPATYBĖS

 

PATIKIMUMAS
Visi klausimai adaptuoti remiantis aukštu patikimumu moksle ir praktikoje pasižyminčiais organizacijos tyrimais, taip pat internetinėje platformoje HR-SURVEY patvirtintais teiginiais, pasižyminčiais validumu tiriant organizacijos klimatą.
MODALUMAS Klausimynas sudarytas iš 26 teiginių blokų (subskalių), kurių kiekvieną jų sudaro nuo 6 iki 33 teiginių. Kiekvienas teiginių blokas, taip pat kiekvienas blokuose (subskalėse) esantis teiginys gali būti laisvai pasirenkamas pagal organizacijos poreikį ir aktualumą.
TEIGIAMUMAS Visi klausimyno teiginiai pateikti taip, jog atspindėtų teigiamus organizacijos klimato raiškos aspektus, organizacijos darbuotojams pasąmoningai neformuojamos negatyvios organizacijos klimato konotacijos ir vertinimai.
NEUTRALUMO NEBUVIMAS Kiekvienam klausimyno teiginiui naudota Likert skalė konstruota taip, jog joje nebūtų neutralumo opcijos (pvz. „nežinau“, „neturiu nuomonės“, „sunku pasakyti“ ir pan.)
ANONIMIŠKUMAS Darbuotojams suteikiama galimybė įvertinti organizacijos klimato aspektus neatskleidžiant savo tapatybės.
KORELIACIJOS GALIMYBĖS Socialinių-ekonominių teiginių blokas leidžia atskleisti nepriklausomų kintamųjų (lytis, amžius, pareigos, išsilavinimas ir kt.) įtaką nepriklausomiems kintamiesiems (klausimyną sudarantiems 26 teiginių blokams).

 

Organizacijos klimato tyrimas yra pritaikomas kiekvienai organizacijai. Tyrimo kaina priklauso nuo tiriamų asmenų skaičiaus ir yra derybų klausimas.

Daugiau apie tyrimą: Organizacijos klimato tyrimas

 

Dėl paslaugų kreiptis:

Aistė Venskutonienė
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų vadovė
El. paštas: a.venskutoniene@eip.lt
Mob. tel. 8 613 84159