Nuo rudens bus galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslams plėtoti kaimo vietovėse, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Paraiškos pagal minėtą veiklą bus priimamos nuo 2016 m. rugsėjo 1 iki spalio 31 d. Didžiausia numatyta galima paramos suma – 200 tūkst. Eur vienam projektui įgyvendinti, bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, įskaitant ūkininkus, ir labai mažos įmonės.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą veiklą gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309